Sophögen i Kagghamra - uppdatering


Det är noterat att högen i Kagghamra fortfarande är kvar. Botkyrka kommun har svarat att temperaturen inte sjunkit tillräckligt ännu för att den skall kunna hanteras.

Ytligt läckagevatten tas om hand och renas innan det släpps vidare till fjärden. Ett provtagningsprogram finns, enligt tidigare involverade konsulters förslag, och mätrapporter från programmet följde med i kommunens svar till HNF.

Högen skall transporteras bort när temperaturen går under 30 grader.

Närboende har berättat att fartygstrafiken till hamnen tycks ha upphört.