HNF delar ut ett Naturvårdspris till individer eller institutioner som har gjort insatser till gagn för Himmerfjärden.

Varje år tas ställning till om någon förtjänar priset.Mottagare av HNF:s naturvårdspris.


2018 Lena Kautsky, med speciella kunskaper om tångens livsbetingelser, för många intressanta föredrag under årens lopp.


2014 Tobias Fränstam och Jan Wijkmark som driver ett projekt för att återskapa våtmark i den torrlagda f.d. Kyrksjön i närheten av Grödinge kyrka.


2009 Sture Hansson för gösprojektet.


2007 Paul Mattré för skrivelser om nedsatt hastighet i farleden.


2002 Professor Bengt-Owe Jansson vid sommarmötet på Askö för alla de gånger han tagit emot oss och berättat om verksamheten.


2001 Bo Sigerlöv och Ulf Rönnqist för arbete för FFS=Folkrörelsen mot Flygplats på Södertörn.


1997 Olle Holmer och Östra Styrans våtmarker.


1994 Alice Rasmussen, inventering av floran i vårt område och deltagande i projektet "Floran i Södermanland".


1993 Folke Lind, för mångårigt arbete och en av initiativtagarna när föreningen bildades.


1990 Alf Göran Dahlberg, direktör för Himmerfjärdsverket, för utvecklandet av en förbättrad kvävereduktion.


1988 Askölaboratoriet för fortlöpande undersökningar i Himmerfjärden.


1985 Nils-Åke Åkesson postumt


1984 Sif Johansson, Stockholms universitet, för Himmerfjärdsundersökningar.


1982 Gunilla Ericsson Och Anne-Charlotte Brezina för arbeten i Stora Vika-gruppen.


1981 Ulf Larsson , Askölaboratoriet, för forskning i Himmerfjärden.