HNF:s styrelse 2024:


Kontakt per mejl:kontakt@himmerfjarden.se


Ordförande:

Lena Bristrand

Tel: 070-691 77 94


Vice ordförande:

Stefan Gautschi

Tel: 0041-76 761 66 30


Kassör:

Gisela Liljeqvist, Kagghamra Tomtägareförening

Tel: 08-530 261 64, 070-765 74 98,


Sekreterare:

Elisabeth Karlsson

Tel: 072-211 01 80


Ledamot: Anki Lauberg, Långuddens Samfällighetsförening

Tel: 070-660 83 73


Suppleant:

Eva Thörnelöf

Tel; 070-732 30 06


Suppleant:

Lennart Lauberg, Långuddens Samfällighetsförening

Tel: 070-660 83 99


Valberedning:

Kristina Svangren,

Sammankallande

Tel: 070-555 18 16


Vakant


Revisorer:

Bertil Svangren,

Tel: 070-575 62 50


Christina Österholm, Regarns Tomtägareförening

Tel: 070-915 05 03


Revisorsersättare:

Bengt Haglund, Ragnaröks Tomtägareförening

Tel: 08-530 448 23, 070-741 33 11


Hemsida:

Bengt Knutsson

Tel: 070-547 48 66