HNF:s styrelse 2023:


Kontakt per mejl:kontakt@himmerfjarden.se


Ordförande:

Lena Bristrand

Tel: 070-691 77 94


Vice ordförande:

Stefan Gautschi

Tel: 0041-76 761 66 30


Kassör:

Gisela Liljeqvist, Kagghamra Tomtägareförening

Tel: 08-530 261 64, 070-765 74 98,


Sekreterare:

Elisabeth Karlsson

Tel: 072-211 01 80


Ledamot, hemsideansvarig:

Bengt Knutsson, Skanssundets samfällighetsförening

Tel: 070-547 48 66


Suppleant:

Eva Thörnelöf

Tel; 070-732 30 06


Suppleant:

Keijo Lyckenius, Ragnaröks Tomtägareförening

Tel: 072-551 69 88


Valberedning:

Kristina Svangren,

Sammankallande

Tel: 070-555 18 16


Tomas Gustafsson, Regarns Tomtägareförening

Tel: 070-645 81 10


Revisorer:

Bertil Svangren,

Tel: 070-575 62 50


Christina Österholm, Regarns Tomtägareförening

Tel: 08-94 86 19, 070-915 05 03


Revisorsersättare:

Bengt Haglund, Ragnaröks Tomtägareförening

Tel: 08-530 448 23, 070-741 33 11