Aktuella ärenden samt händelser som berör natur- och vattenvårdsfrågor i och omkring Himmerfjärden hittar du via denna sida.


Artiklar, notiser m.m. läser du genom att öppna respektive länk här nedan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023-03-08 Kallelse och underlag till årsmöte 2023


2022-11-26 Samråd om verksamhet i Stora Vika Hamn 

 

2022-11-05 Fållnäsviken - hopp om bättre vattenkvalitet


2022-10-12 Mindre strömming mer spigg  i skärgården.


2022-10-11  Information från Botkyrka kommun om branden i Kagghamra


2022-07-05  Sommarutflykt till Oaxen söndag 7 augusti 2022


2021-12-12  Landsortsfarleden närmar sig regeringsbeslut


2021-12-09  Kalkbrottet i Stora Vika ska fortsatt att skyddas


2021-12-09  Läckage av gifter i Kagghamratippen påvisat


2021-11-29  Landsortsfarleden, Nyhetsbrev 14 från Sjöfartsverket


2020-02-15  Gäddans hemliga beteende


2019-01-01 HNF blir medlem i Svealands Kustvattenvårdsförbund


2018-10-18  Lyckad restaurering av våtmark